Psaní s hraním

Naše cena s DPH: 136 

Anotace

Pracovní sešit je vhodný k reedukaci dysortografie. Je rozdělený na tři části.

Sluchová analýza a syntéza:

– oddělování slov

– sestavování vět

– dopisování slov ve správném tvaru

– počty slabik

– slabiky obsažené ve slovech

– skládání slov ze slabik

– skládání slov z písmen

– doplňování chybějících písmen

– změna písmen ve slově

Rozlišování slabik di-ti-ni / dy-ty-ny

– doplň i / y

– doplň í / ý

– doplň i / y, í / ý

Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

– doplň délky

– doplň správné slovo do věty

– přečti věty

Skladem