Základy němčiny, 1. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Naše cena s DPH: 105 

Anotace

Autoři: Růžena Fesslová a Jaromír Horník

Pracovní sešit vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici a je určený k procvičování probraného učiva a k samostatné práci žáků. Je shodně s učebnicí členěn do čtyř kapitol, v nichž se objevují jazykové náměty s doplňováním hlásek, slabik, ale také říkanky, básničky, jazykolamy a písničky. Koncepce kapitol zahrnuje i doplňková cvičení určená zejména schopnějším žákům. Komunikativní zaměření pracovního sešitu zajišťuje mnoho dialogových námětů vedoucích k rozvoji samostatného ústního projevu.

Formát A4, rozsah 32 stran, dvoubarevný tisk, brožované provedení. 1. vydání.

Není skladem

Není skladem